A1FX Zarar Olasığınız

Karda/Zararda Hesap Oranları Tablosu

2017 Yılı - 2. Çeyrek Sonuçları
Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı
%37.14 %62.86

Fiyat Sağlayıcılar

2017 Yılı - 2. Çeyrek Fiyat Sağlayıcılar
Data Sağlayıcı Firma Yerleşik Bilgisi Ortaklık İlişkisi
Swissqoute Bank SA İsviçre Ortaklık İlişkisi Yoktur

Reddedilen Emirler

2017 Yılı - 2. Çeyrek
Oran: %0.07966

Yatırımcı Şikayet Sayısı

2017 Yılı - 2. Çeyrek Sonuçları
Bilgi Sayı/Oran
KAS(CFD dahil) Müşteri Şikayet Sayısı 1
KAS(CFD dahil) Müşteri Sayısı (ilgili 3 aylık dönemde işlem gerçekleştirenler) 173
KAS (CFD dahil) Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı %0.578
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar 0
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler 1

Fiyat ve Fark Serisinde Tespit Edilen Sapmalar

“SPK’nın Seri III-37.1 Sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği 32. Madde 4. Fıkrası ve TSPB’nin 33 No’lu Genelgesi kapsamında KAS işlemlerinde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisinden sapmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Tabloda her bir varlık için ilgili saat diliminde belirli düzeyi aşan Kurumlar kırmızı olarak belirtilmiştir.”

Fiyat ve fark serisindeki sapmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tspb.org.tr/kaldiracli-islem-fiyat-bilgileri-2/